Wycofanie samochodu z firmy

www.imcreator.com/NRMA New CarsProwadząc własną działalność gospodarczą przedsiębiorca ma liczne obowiązki, ale także i prawa. Wybór i użytkowanie samochodu firmowego to jedno z nich. Musi pamiętać o kilku podstawowych kwestiach jego użytkowania, jednak cały czas może zdecydować kiedy pojazd przestanie być firmowy, a zacznie być prywatny. Niesie to ze sobą pewne obostrzenia.

Będąc właścicielem małego przedsiębiorstwa niejednokrotnie wykorzystujemy jeden samochód do celów zarówno służbowych, jak i prywatnych. Ostatnie zmiany w prawie wprowadziły dokładne wytyczne kiedy i jak możemy legalnie użytkować pojazd w tych dwóch sytuacjach.

W przypadku, gdy nasz samochód wykorzystujemy jedynie do celów służbowych i ujmujemy go w środkach trwałych, mamy prawo wycofać go z naszego przedsiębiorstwa i przeznaczyć do celów prywatnych. Niesie to ze sobą pewne prawne konsekwencje, dlatego warto przed podjęciem decyzji dokładnie je poznać.

Jakie skutki?

Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przekazanie samochodu na cele prywatne wpłynie na podatek VAT i prawo do jego odliczenia.

Zgodnie z art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług, przy wycofaniu samochodu osobowego z firmowego użytkowania podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego wcześniej podatku VAT. Stworzona przez nas korekta będzie zależna od dwóch czynników: od ceny początkowej pojazdu oraz od daty jego przekazania. W przypadku, gdy cena początkowa samochodu przy zakupie nie przekroczyła 15.000 zł, dokonanie korekty będzie obowiązkowe w terminie 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego. W sytuacji, gdy cena samochodu przekroczyła 15.000 zł, obowiązek dokonania korekty będzie obowiązywał w okresie 5 lat od zakończenia roku, w którym zostało dokonane przekazanie pojazdu. Obecnie mamy prawo do wycofania z działalności gospodarczej każdy przedmiot i możemy przekazać go na cele prywatne. Jednak, aby odbyło się to wszystko prawidłowo musimy w ewidencji środków trwałych zamieścić adnotację, w której dokładnie zaznaczymy przyczyny wycofania.

Istotną kwestią jest to, czy w czasie użytkowania pojazdu dokupywaliśmy jakieś części składowe, które mogły trwale podnieść wartość samochodu, a od których odliczyliśmy podatek VAT. Tutaj sprawa nie jest taka prosta, ponieważ nie wszystkie elementy składowe mogą trwale podnieść wartość naszego pojazdu. To my sami musimy zastanowić się, czy nabyliśmy jakieś elementy składowe, ponieważ sama wizyta w warsztacie samochodowym nie będzie podlegać obowiązkowi naliczenia podatku VAT.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przekazanie pojazdu na cele prywatne nie jest odpłatnym zbyciem, czyli nie generuje przychodów. Jednak w takiej sytuacji musimy pamiętać, że dalsze użytkowanie samochodu – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu od wycofania pojazdu – wiąże się z zaprzestaniem naliczania odpisów amortyzacyjnych.