Wystarczy 6 kroków, by stworzyć spółkę z o.o.

www.sxc.huKodeks Spółek Handlowych wprowadził zmiany w procedurze zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 1 stycznia 2012 roku, spółkę z o.o. możemy założyć przez Internet i potrzebujemy na to tylko 24h.

S24 – umowa spółki z o.o., która od 1 stycznia 2012 roku może być zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak zapewnia Ministerstwo cała procedura jest prosta i szybka, gdyż trwa zaledwie 24h, a ponadto nie wiążą się z nią żadne dodatkowe opłaty.

Aby założyć spółkę z o.o. należy: wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości; odszukać i kliknąć zakładkę ‘rejestracja spółki z o.o. w 24h’, co spowoduje przekierowanie nas do strony umożliwiającej założenie konta w systemie teleinformatycznym; założyć konto w systemie (wystarczy kliknąć w odnośnik: ‘zarejestruj się’); podać dane osobowe niezbędne podczas rejestracji. Gdy rejestracja zakończy się powodzeniem, system sam wygeneruje wszystkie niezbędne dokumenty, tj. umowę spółki, listy wspólników, wnioski KRS.

Następnie należy:

- Dołączyć do każdego ww. dokumentu, elektroniczny podpis;
- Uiścić opłaty sądowe od wniosku o wpis do KRS.

24h to termin na rejestrację spółki wyłącznie instrukcyjny. Po zarejestrowaniu spółki z o.o. przez Internet kolejne etapy odbywają się już wyłącznie w tradycyjnej formie.

Zarząd nowo założonej spółki, musi w terminie 7 dni od wpisania spółki do rejestru złożyć do sądu rejestrowego złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu. Pierwszym ważnym utrudnieniem w przypadku S24 jest brak możliwości zastosowania procedury jednego okienka. Oznacza to, że zarząd spółki zakładanej w systemie teleinformatycznym musi bezpośrednio skierować wnioski do poszczególnych instytucji:

- do Urzędu Skarbowego – NIP
- do Głównego Urzędu Statystycznego – REGON
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po otrzymaniu numerów NIP i REGON zarząd spółki z o.o. ma obowiązek podać je do KRS.

Inaczej wyglądała sytuacja, kiedy to spółka z o.o. była zakładana w sposób tradycyjny, czyli w formie aktu notarialnego. W momencie składania wniosku o zarejestrowanie spółki do KRS, załącza się niezbędne dokumenty do US, GUS oraz ZUZ, które zostaną przesłane przez sąd rejestrowy do właściwych instytucji.

W momencie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy pomocy wzorca umowy S24 warto wiedzieć o kilku istotnych kwestiach:

- Podczas rejestracji nie możemy ingerować we wzorzec umowy, jedynie w kilku kwestiach są przewidywane alternatywne rozwiązania;
- Zmianę w umowie możemy dokonać dopiero po zarejestrowaniu spółki i tylko w tradycyjny sposób zgodnie z art. 255 KSH (w formie aktu notarialnego);
- Przed rejestracją spółki nie musimy wnosić wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, jednak powinno to nastąpić nie później, niż w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki z o.o. do rejestru;
- Kapitał muszą tworzyć jedynie wkłady pieniężne. Natomiast już samo podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.