Elektroniczną drogą do urzędu

www.pixabay.com/UnsplashChodzenie do urzędów nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Najczęściej musimy liczyć się z tym, że zastaniemy długą kolejkę do odpowiedniego okienka. Jednak ma to ulec zmianie, z dniem 11 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji, która ma ułatwić kontakt obywateli z administracją publiczną.

Coraz więcej rzeczy możemy załatwić online: przelewy, zakupy, wymiana korespondencji. Również urzędy starają się wprowadzać zmiany w swoim zarządzaniu po to, by żyło nam się lepiej.Już teraz można wymienić wiele usług, które można załatwić drogą elektroniczną. Kolejnym krokiem, który ma poszerzyć listę e-możliwości jest wejście w życie znowelizowanej ustawy o informatyzacji.

Co się zmieni?

Nowe prawo wprowadza kilka bardzo ważnych zmian, które przede wszystkim mają ułatwić obywatelom kontakt z urzędami. Najważniejsze z nich to:

1. Zrównanie drogi elektronicznej z drogą papierową w korespondencji z urzędem.

Oznacza to, że na urząd zostanie nałożony obowiązek udzielenia odpowiedzi obywatelowi, który wybrał elektroniczny sposób na porozumiewanie się z nim. Należy pamiętać, że brana pod uwagę będzie jedynie korespondencja podpisana profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym.

2. Porządkowanie wzorów dokumentów

Oznacza to, że na urzędy zostanie nałożony obowiązek zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług, które będą mogły zostać zrealizowane przy ich wykorzystaniu. Wszystkie e-dokumenty, które nie będą spełniać wymogów będą mogły zostać usunięte z ePUAP-u.

3. Powiększenie ilości miejsc, gdzie będzie można potwierdzić profil zaufany (banki oraz placówki Poczty Polskiej).

4. Ujednolicenie standardów e-skrzynek, które są wykorzystywane we wszystkich urzędach.

Oznacza to, że urzędy w przeciągu 6 miesięcy będą musiały wprowadzić skrzynki podawcze o jednolitym standardzie, co ma ułatwić kontakt z urzędem i wykluczyć ewentualne nie przyjęcie pisma podpisanego cyfrowo. 
5. Traktowanie e-dokumentu tak samo jak dokumentu papierowego.

Powyższe rozwiązania mają sprawić, że Polska stanie się bardziej konkurencyjna. Co więcej mają one pozwolić nam zaoszczędzić pieniądze, które przełożą się na zwiększenie wzrostu gospodarczego.

Nie są to jedyne zmiany, jakie planuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 13 czerwca powinna wejść w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która będzie odnosiła się do przepisów Unii Europejskiej dotyczących e-handlu.

Źródła: Newseria, www.mac.gov.pl