Wyższe opłaty za „mały ZUS”

www.sxc.huPreferencyjne składki ZUS są dla nowych przedsiębiorców dużym ułatwieniem. Jednak w tym roku przez podwyżkę składek ZUS, właściciele nowopowstałych firm muszą liczyć się z tym, że zapłacą więcej – w skali roku o prawie 4 proc.

Nowopowstałe firmy mogą przez 24 miesiące korzystać z ulgi jaką są preferencyjne składki ZUS. Jednak przez wzrost w 2014 r. minimalnego wynagrodzenia (z 1600 zł do 1680 zł) będą one wyższe. Każdy przedsiębiorca musi do 10 lutego zapłacić składki ZUS w nowej, wyższej kwocie.

Składka na ubezpieczenie społeczne

Jej wzrost jest spowodowany tym, że od 2014 r. ma wzrosnąć minimalne wynagrodzenie brutto. Podstawą tych składek jest 60% wynagrodzenia – w br. wyniesie  ona 2 247,60 zł. W porównaniu z rokiem minionym jest to kwota wyższa o 19,80 zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca odprowadza również dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe oraz płaci na Fundusz Pracy, jego tegoroczne opłaty wzrosną o 6,81 zł miesięcznie.

Osoby rozpoczynające działalność będą musiały liczyć się z tym, że od 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wzrośnie do 504 zł, co spowoduje wzrost składki preferencyjnej z 153,12 zł do 160,78 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że składka na ubezpieczenie społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna

Jest naliczana od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i stanowi 9% podstawy. W IV kw. 2013 r. w sektorze przedsiębiorstw podstawa wzrosła do 4005,97 zł. Oznacza to, że miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców wyniesie w 2014 r. 270,40 zł, co daje kwotę wyższą o 8,67 zł niż rok temu.

W przypadku nowych przedsiębiorców składka zdrowotna jest dokładnie taka sama jak dla osób, które prowadzą działalność ponad 2 lata.

Efekt podwyżek dla

Wzrost płacy minimalnej, która spowodowała podwyższenie składki zdrowotnej i na ubezpieczenie społeczne sprawi, że nowi przedsiębiorcy będą zobowiązani do odprowadzania, miesięcznie o 16,33 zł więcej niż do tej pory. Jednorazowo może to się wydawać nie duża podwyżka, jednak w skali roku wyniesie ona 195,96 zł, czyli o 3,9% więcej.