Elektroniczna forma załatwiania większości spraw biznesowych nie jest niczym nadzwyczajnym. Kontakt mailowy z klientem lub wspólnikiem, składanie elektronicznych deklaracji czy korzystanie z serwisów społecznościowych to niektóre z tych możliwości. Również dokonywanie płatności bardzo często odbywa się w sferze online.

Posiadanie konta bankowego to obecnie norma. Jednak w momencie zakładania firmy należy zastanowić się, czy prywatne konto bankowe będzie dla nas wystarczające.

www.sxc.huPCC to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jest zobowiązany do jego opłacenia w momencie dokonywania określonych w ustawie czynności.

Wszelkie regulacje znajdują się w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 200 r. Już w art. 1 ust. 1 pkt. 1 czytamy w jakich sytuacjach jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku.

W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi wybrać formę jej opodatkowania. Wybór wpływa na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych przyszłych ewidencji księgowych.

Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Handel internetowy jest bardzo dokładnie kontrolowany przez organy podatkowe i skarbowe. Sprzedający nierzadko nie wiedzą, że wystawiane przez nich produkty na aukcjach internetowych powinny podlegać opodatkowaniu. To, czy prowadzimy działalność gospodarczą definiuje charakter naszych działań, a nie jej rejestracja.

Pierwszym zadaniem podatnika wystawiającego swoje produkty na aukcjach internetowych jest rozstrzygnięcie czy można to zaliczyć pod działalność gospodarczą.

www.sxc.huOd 2 lipca 2013 roku osoby, które chcą założyć własną firmę, ale nie mają środków ‘na start’ mogą składać wnioski na udzielenie im pożyczki w ramach projekty pilotażowego prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nowy program PARP: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji jest przeznaczony dla start-upów oraz mikro- i małych firm.

www.fotolia.comPolskim przedsiębiorcom zdecydowanie łatwiej prowadzi się działalność niż jeszcze parę miesięcy temu – takie wnioski można wysnuć po przeanalizowaniu lipcowych badań ankietowych Portfel należności polskich przedsiębiorstw przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jak wynika z raportu na rynku można odnotować znaczącą poprawę sytuacji firm w obszarze należności.

www.fotolia.comWedług najnowszych badań Instytutu Keralla Research – prawie 70 proc. Polskich biznesmenów uważa, iż należy stworzyć instytucję Rzecznika Praw Przedsiębiorców, a ponad 40 proc. badanych stwierdza, że doświadczyło problemów, które kwalifikowały się do zgłoszenia ich do takiej instytucji.

Obecnie w Polsce nie ma żadnego organu, który w swoim założeniu miałby reprezentować interesy  przedsiębiorców miro, małych i średnich firm.

www.fotolia.comRozpoczęcie działalności gospodarczej zaczyna się od zawarcia umowy spółki. W Polsce prawo dzieli spółki na osobowe i kapitałowe, oraz na spółki prawa cywilnego i handlowego. Każda z nich wiąże się z innymi wymaganiami i regulacjami dotyczącymi jej funkcjonowania.

Podstawę prawną do stworzenia i funkcjonowania spółki stanowi Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku.

www.pixabay.com/PublicDomainPicturesPolska szuka przedsiębiorców i ma pomysł na to jak im pomóc. Tym razem na Wsparcie na starcie mogą liczyć absolwenci szkół wyższych. Nowy program rządowy ma do zaproponowania młodym przedsiębiorcom kompleksową pomoc w założeniu własnej firmy.

Od jakiegoś czasu widać wyraźną zmianę w promocji zakładania własnego biznesu. Polski rząd robi wszystko, aby zachęcić młodych ludzi do założenia własnego przedsiębiorstwa.